Coaching

  • Loopbaan coaching voor medewerkers en leidinggevenden

Persoonlijke maatwerk trajecten afgestemd op de specifieke loopbaanvraag. Na een uitgebreide inventarisatie van de vraagstelling  tijdens het intake gesprek worden gezamenlijk doelstelling(en) geformuleerd en een aanpak op maat vast gesteld. Op persoonlijke en relativerende wijze waarbij ook humor een belangrijke factor is werkt u met uw coach naar uw doelstelling(en) toe.  Drie maanden na afloop van het coachingstraject (doorgaans ca 7 bijeenkomsten) wordt het traject geëvalueerd.

  • Levensfase coaching voor de ervaren generatie

De midcareer coaching is al meer dan 25 jaar bekend, de specifieke kennis over de “high career” coaching van de ervaren generatie veel minder. Barrow Talentmanagement heeft zich hier in gespecialiseerd en een speciaal coachingstraject ontwikkeld voor deze levensfase na het vijftigste levensjaar. Door gebruik van de biografisch zelfkennis methode (ZKM) in combinatie met het levensfase behoefte model worden inzichten verkregen in de eigen levensdynamiek en kunnen bewust keuzes gemaakt worden ten aanzien van de toekomst.

  • Coachen van chronisch zieken

Een chronische ziekte zet je leven op zijn kop en legt ons vaak ongewenst ook grote veranderingen op die vragen om flexibiliteit en innerlijke kracht. Het is een ongevraagde verandering die ons dwingt te leven met verlies, een verlies bovendien dat vaak ook nog erg aan veranderingen onderhevig is. Een chronische ziekte kan een grote impact hebben op ons gevoel van veiligheid, ons zelfvertrouwen en kan ook onze relaties met anderen en onze inzetbaarheid zeer nadelig beïnvloeden. Het is een uitdaging om hier zo optimaal mogelijk om te gaan en ondanks minder te kunnen blijven genieten en waar mogelijk doelen te blijven behalen. Barrow Talentmanagement heeft veel ervaringsdeskundigheid op dit gebied.

  • Management coaching

Leidinggeven is niet voor iedereen van nature vanzelfsprekend en daagt ons voortdurend uit het beste uit ons zelf te halen. Na inventarisatie van de eigen persoonlijke drijfveren en doelen wordt een coachingstraject op maat geformuleerd om inzichten over het persoonlijke leiderschap te vertalen naar de dagelijkse praktijk. Barrow Talentmanagement heeft veel ervaring met managementtrainingen en werkt tevens met een speciaal model dat behoefte van organisatie en van medewerkers verhelderd.

  • Visie

In onze visie is ieder mens uniek en is een persoonlijke benadering en een goede klik tussen coach en cliënt van wezenlijk belang. Daarom kunt U altijd vrijblijvend een oriënterend gesprek aanvragen. Onze coaches faciliteren u op gelijkwaardige respectvolle wijze om, op een kruispunt in uw leven, uw loopbaan- en/of levensvraag te verhelderen. Om met deze inzichten concrete keuzes te kunnen maken voor een nieuwe voldoening gevende koers voor de komende jaren.

Meer weten?: Bel ons vrijblijvend voor meer informatie 06-27293554 of stel uw vraag via info@barrowtalentmanagement.com