Highlife Challenge ®

  • Een vernieuwend perspectief voor elke generatie

Bent u toe aan een nieuwe uitdaging of wilt u meer voldoening uit uw werk halen? Of zoekt u een betere balans tussen wat de organisatie van u vraagt en wat u zelf wilt?

Iedere levensfase kent andere accenten en vraagt van een ieder een andere grondhouding dan de vorige. Iedere keer weer blijkt bij trainingen en in persoonlijke coaching dat we vaak al wel bekend zijn met veel van de verschillen in houding en focus van de twintiger, dertiger, veertiger en vijftig plusser.Het blijkt echter vaak lastiger om dit concreet te vertalen naar ons eigen perspectief.

Highlife Challenge® coaching is speciaal ontwikkeld om de ervaren generatie te faciliteren om inzicht te krijgen in de bijzondere, persoonlijke uitdagingen die de vijftig plus fase aan hem/ haar stelt. Duurzame inzetbaarheid vraagt mentale wendbaarheid en flexibiliteit. Werken en leven vanuit persoonlijke inspiratie en motivatie kan hier in sterke mate aan bij dragen.

Highlife Challenge® methode biedt de kandidaat een positief, inspirerend, uitdagend en ervaringsgericht proces waarbij levensfasedynamiek, belemmerende gedragspatronen, persoonlijke basisbehoeftes en het persoonlijke verlangen voor de toekomst ontdekt en doorgrond kunnen worden.

De methode gaat uit van een gelijkwaardige relatie tussen coachee en coach. Waarbij de coachee zelf de deskundige is ten aanzien van zijn levenservaring en de coach ondersteunt vanuit deskundigheid  ten aanzien van het  Highlife Challenge® proces. De coachee wordt gefaciliteerd om de belangrijkste werk- en levenservaringen te formuleren.

Met behulp van het inventarisatie gedeelte uit de Zelfonderzoek Methode van Prof. H.H.Hermans, die ook onderdeel is van de Highlife Challenge® methode, wordt na toekennen van gevoelswaarden aan de ervaringszinnen inzichtelijk waar de kandidaat nu staat in zijn/haar persoonlijke levensfase levensdynamiek.En wordt inzicht verkregen in het persoonlijke verlangen en gewenste veranderingen voor de toekomst. Vanuit dit in – en doorzicht kunnen vervolgens concrete stappen in de richting van het persoonlijke verlangen worden geformuleerd en ingezet.

Highlife Challenge® coaching is opgezet en bedacht door Wibo Drijfhout en daarna interactief door ontwikkelt in nauwe samenwerking met Judith Smeets (Motief loopbaanontwikkeling, te Groningen, psycholoog) en Jan Nauta,  (Zelfstandig Klinisch Psycholoog, te Slochteren), beiden inmiddels meer dan 25 jaar verbonden als docent aan de post academische ZKM opleiding). Via de nascholing van de post academische opleiding tot ZKM-consultant®, zijn samen met Jan Nauta inmiddels ook een aantal ZKM psychologen en coaches bekend gemaakt met deze nieuwe methode.

Links:

Informatie over de Highlife Challenge Opleiding  http://www.highlifechallenge.nl

Informatie over Zelf Kennis Methode http://www.zkmopleiding.nl

Vereniging van ZKM Beoefenaren http://www.vvzb.nl

Career Management Institute http://www.cminl.nl