Outplacement en Replacement

Als werkgever en werknemer afscheid van elkaar moeten nemen.

Teruglopende bedrijfsresultaten, een fusie, afbouw of uitholling van werkzaamheden, een verstoring in de arbeidsverhoudingen, een niet meer passende functie.  Wat de precieze reden ook is, soms moeten werkgever en werknemer afscheid van elkaar nemen.

Juist in situaties als deze is het belangrijk om zo snel mogelijk een nieuw perspectief aan te reiken. Na een goede persoonlijke afronding van de oude werksituatie en een inventarisatie van de persoonlijke drijfveren, kwaliteiten en eigenschappen wordt in ons outplacement programma het accent verlegd naar het onderzoeken van nieuwe mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Onze outplacement begeleiding is persoonlijk, effectief en resultaatgericht.

Ieder outplacement traject kent tenminste drie elkaar overlappende fases; – stilstaan bij de verandering, – reflectie op de persoonlijke kwaliteiten, nieuwe kansen en mogelijkheden en als derde – de benodigde acties ten aanzien van de arbeidsmarkt. Hierbij gaat het zowel om een goede voorbereiding als om het actief solliciteren. De omvang van iedere fase is persoonsgebonden en situatie afhankelijk en wordt bij aanvang concreet in kaart gebracht.

Een oriënterend gesprek is gratis en vrijblijvend. Het outplacement traject duurt totdat de  kandidaat zijn proeftijd in een nieuwe functie heeft afgerond.

Meer weten?: Bel ons vrijblijvend voor meer informatie 06-27293554 of stel uw vraag via info@barrowtalentmanagement.com