Onze workshops

Wij hebben verschillende workshops ontwikkeld waarbij de persoonlijke motivatie in elke levensfase centraal staat:

Voor leidinggevenden:

WORKSHOP LEIDINGGEVEN VAN GROEN TOT GRIJS
Elke levensfase kent specifieke kwaliteiten en uitdagingen, ook op de werkvloer. Medewerkers in de verschillende levensfasen ervaren andere communicatie als stimulerend.

Deze workshop is bedoeld voor leidinggevenden die beter willen leren hoe ze op een motiverende en inspirerende wijze kunnen omgaan met hun medewerkers van de verschillende generaties. De workshop biedt tevens handvatten om medewerkers in te zetten op hun natuurlijke motivatie. Naast een theoretisch kader wordt veel geoefend met behulp van ervaren acteurs.

Resultaat: na afloop van de workshop zijn de deelnemers in staat om in te spelen op de persoonlijke voorkeurstijlen en grondhouding van hun medewerkers. En kunnen zij in de dagelijkse praktijk op een effectieve, respectvolle, uitnodigende en motiverende wijze met medewerkers in verschillende levensfasen te communiceren.

Voor medewerkers:

HIGHLIFE CHALLENGE® LOOPBAAN PLAN
Een of tweedaagse workshop waarin deelnemers hun eigen persoonlijke ontwikkelingsplan formuleren om hun sociale autonomie in werk en privé leven te kunnen vergroten.

De workshop geeft inzicht in levensfase aspecten in relatie tot de eigen loopbaan. Zij geeft inzicht in de eigen talentontwikkeling, persoonlijke motivatie en sociale en talent drijfveren. Deze worden vertaald naar concrete ontwikkelkansen en uitdagingen in relatie tot de bestaande organisatiedoelen.

Het persoonlijke actieplan presenteren de deelnemers aan het einde van de workshop  aan een acteur (in een door hen zelf gekozen rol) en ontvangen daarbij ook constructieve feedback van de andere deelnemers.

Resultaat: na afloop hebben de deelnemers hun ontwikkelingsbehoeften in kaart gebracht en zijn in staat om hun eigen loopbaanplan, wensen en persoonlijke bijdragen te presenteren aan de organisatie.